اصول و استانداردهای تولید رسانه های آموزشی

اصول و استانداردهاي تدوین رسانه ها و مداخلات آموزش سلامت، تیزر رادیویی

دانلود دستورالعمل
اصول و استانداردهاي تدوین رسانه ها و مداخلات آموزش سلامت، برنامه تلویزیونی

دانلود دستورالعمل

 


اصول و استانداردهاي تدوین رسانه ها و مداخلات آموزش سلامت، پوستر

دانلود دستورالعمل

 


اصول و استانداردهاي تدوین رسانه ها و مداخلات آموزش سلامت، کتاب و کتابچه

دانلود دستورالعملاصول و استانداردهاي تدوین رسانه ها و مداخلات آموزش سلامت، پمفلت و بروشور

دانلود دستورالعمل

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ