لینک های مفید
    
با استفاده از لینک های ذیل می توانید به آسانی به صفحات دلخواهتان مراجعه نمائید.

 صفحه اصلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز :
http://www.sums.ac.ir/

ورود به  صفحه اصلی وب سایت آموزش ضمن خدمت کارکنان :

http://amouzesh.sums.ac.ir/

لینک کارنامه آموزشی کارمندان:

http://karmand.sums.ac.ir/Application/SelfService/Login.aspx?Page=Training


صفحه اصلی وب سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

http://fhc.sums.ac.ir/


صفحه اصلی وب سایت معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

http://darman.sums.ac.ir/

صفحه اصلی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

http://fdo.sums.ac.ir/

صفحه اصلی وب سایت معاونت پژوهشی   دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

http://research.sums.ac.ir/

صفحه اصلی وب سایت معاونت آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

http://education.sums.ac.ir/


صفحه اصلی وب سایت معاونت دانشجویی فرهنگی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز :
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ