شبكه بهداشت و درمان  داراب

 

معرفي شبكه بهداشت و درمان داراب ، سال تاسيس ، تاريخچه و سير تحولات :

در سال 1340 تحت عنوان اداره بهداري و بهزيستي و در يك ساختمان استيجاري شروع به فعاليت نموده ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، بهزيستي از بهداري انتزاع گرديد . و خود يك اداره مستقل شده و اداره بهداري نيز به نام شبكه بهداري و پس از گذشت چند سال به نام شبكه بهداشت و درمان نام گذاري گرديد و پس از چند بار جابجايي در ساختمانهاي استيجاري مختلف بدليل نداشتن ساختمان مستقل اكنون در ساختمان مركز بهداشت شهرستان مستقر گرديده است .
- شرح وظايف شبكه بهداشت و درمان : 

 

برنامه ريزي :  بررسي برنامه تفصيلي مركز بهداشت و بيمارستان

سامان دهي : هدايت و رهبري در خصوص تامين منابع ( انساني ، مالي و ... ) تخصيص و توزيع  متناسب منابع ، بررسي و اصلاح تشكيلات واحد هاي تابعه و هدايت توزيع منابع بخش خصوصي و رعايت ضوابط تعيين شده كشوري

پايش :    برنامه تدوين شده براي پايش واحد هاي بهداشتي درماني بخش دولتي و خصوصي - اجراي بموقع فعاليتها   مصرف درست و به مورد منابع-  پوشش خدمات در گروههاي هدف -  انضباط اداري و  رفتار اجتماعي كاركنان -  اجراي درست  ضوابط كشوري-  فراهمي در دسترس بودن خدمات -  نگهداري ساختمان ، تاسيسات و سايرو خود رو

ارتباط سازماني :

-     هماهنگي بين واحد هاي تابعه - هماهنگي بين بخشي  -  مكاتبه با واحد هاي مديريتي سطح بالاتر  شهرستان  - تشخيص و انجام هزينه -  رسيدگي اسناد هزينه و   تسجيل

تصميم گيري :  تصميم گيري در خصوص فعاليتها ، تخصيص منابع ، توزيع بخش خصوصي ، تصميم گيري در مواقع اضطرار

 

خلاقيت و نوآوري : تقويت جلب مشاركت جامعه در فعاليتهاي بهداشت و درمان

 

-كاركنان به تفكيك رده شغلي ، نوع استخدام و تحصيلات :

 

كل كاركنان در سطح شبكه ، مركز بهداشت و بيمارستان  681  نفر مي باشد كه 231 نفر نيروي رسمي ، 183 نفر پيماني ،  74  نفر طرحي و 86 نفر قرار دادي و 107 نفر شركتي مي باشد كه از اين تعداد 495  نفر در رسته بهداشتي درماني ، 49 نفر در رسته اداري و مالي  133 نفر در رسته خدماتي مشغول مي باشند .
از نظر سطح تحصيلات 45 نفر دكترا و  بالاتر  ، 3 نفر فوق ليساني ،  205 نفر ليسانس ، 125 نفر فوق ديپلم ،  158 نفر ديپلم و 145 نفر زير ديپلم مي باشند .

-    بخشهاي اداري :

 

كه واحد هاي زير را در بر مي گيرد.
روابط عمومي  و مسئول دفتر رياست - امور حقوقي - امور مالي -  كارگزيني  -  واحد آمار پرسنلي  - كارپردازي و تداركات  - ماشين نويسي واحد كامپيوتر دبير خانه انبار داري - نظارت بر درمان - مدیریت امور دارویی -حراست - آمار پرسنلی- 

 

تعداد بيمارستان ، مراكز بهداشتي و درماني ،  پايگاههاي اورژانس و ...  :

 

 

نوع واحد

تعداد پيش بيني شده در طرح

وضعيت تاتاريخ :06/10/89

ملاحضات

فعال

موجود غيرفعال

غير موجود

نا مشخص

 

مركز بهداشت شهرستان

1

1

ــــ

ــــ

ــــ

 

مركز آموزش بهورزي

1

1

ـــــ

ــــ

ــــ

 

مركز بهداشتي درماني شهري 

6

5

0

1

0

 

                    

پايگاه بهداشت شهري

ضميمه

(مستقر در مركز)

5

5

0

1

0

 

غير ضميمه

2

2

0

0

0

 

 ستاره دار

0

0

0

0

0

 

مركزبهداشتي درماني روستايي

10

10

0

0

0

 

خانه بهداشت

70

70

0

0

0

 

تسهيلات زايماني

1

1

0

0

0

 

تعداد پايگاههاي اورژانس

5

4

1

مركز شهر جنت شهر دولت آباد- رستاق( حسن آباد غير فعال)

بيمارستان

1

1

----

--------

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-24 7:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ