برنامه ها و اهداف واحد تغذیه

1-  برنامه كودكان
 
2- برنامه مادران
 
3- برنامه تغذيه جوانان و مدارس
 
4- برنالمه تغذيه سالمندان
   
 5- ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه

6-  پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن در سطح جامعه

7- پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد در سطح جامعه 

8- بهبود تغذيه گروههاي آسيب پذير (زنان باردار شيرده نوجوانان سالمندان)


1- برنامه كودكان

- آموزش و بازآموزي كاركنان بهداشتي(پزشك- كاردان- كارشناس وبهورز) در خصوص پايش رشد – تغذيه تكميلي و اختلال رشد
- تهيه متون آموزشي جهت ارتقاءآگاهي جامعه در زمينه مسائل تغذيه اي كودكان
- پي گيري تجهيزات مورد نياز جهت ارتقاءرشد كودكان از قبيل وزنه ترازو مكملها و وسايل كمك آموزشي نظير پوستر پمفلت و...
- مشاوره مادران ارجاعي از مراكز بهداشي درماني و خانه هاي بهداشت در موارد اختلال رشد و شير مصنوعي
-تشكيل كلاس آموزشي جهت ارتقاء آگاهي جامعه(مادران رابطين بهداشتي- رابطين ادارات و  مربيان مهد كودكهاي وابسته به بهزيستي)
- بررسي آماري ميزان سوء تغذيه در گروه سني زير 8 سال

2- برنامه مادران

- آموزش كاركنان بهداشتي در زمينه تغذيه دوران بارداري
- مشاوره مادران باردار در زمينه ئتغذيه دوران بارداري
- تهيه و توزيع مكملهاي دارويي در دوران بارداري
- آموزش جهت ارتقاء آگاهي مردم و زنان باردار در زمينه تغذيه دوران بارداري

3- برنامه تغذيه جوانان و مدارس

- تهيه مطالب آموزشي در زمينه تغذيه دانش آموزان و جوانان
- همكاري با آموزش و پرورش جهت ترويج مصرف شير در مدارس از طريق آموزش مديران و معلمان مقاطع ابتدايي
- همكاري با آموزش و پرورش جهت اجراي طرح آهن ياري  هفتگي در دختران دبيرستاني و آموزش اولياي مدارس و خانواده ها در زمينه كم خوني و عوارض ناشي از آن

4- برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه و بهبود شيوه زندگي

- برگزاري جلسات و برنامه هاي آ موزشي جهت كاركنان بهداشتي در خصوص مطالب كاربردي تغذيه اي
- آموزش پرسنل بهداشتي و عامه مردم در زمينه مصرف صحيح روغن
- برگزاري كلاسهاي  آموزشي در سطوح مختلف در زمينه مصرف صحيح روغن
- طراحي مطالب آموزشي مناسبي براي مردم در مورد اصول صحيح تغذيه
 
5- بهبود تغذيه گروههاي آسيب پذير

- آموزش مشاوره با مادران در زمينه مسايل تغذيه اي كودكان از جمله تغذيه تكميلي – نحوه مقوي كردن و مغذي كردن و...

6- برنامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد

- هماهنگي لازم براي اجراي برنامه ساليانه پايش يد در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالي استان
 
7- برنامه مكمل ياري آهن

- آموزش رده هاي مختلف بهداشتي در زمينه كم خوني فقر آهن علل و عوارض بيماري  در گروههاي در معرض خطر (كودكان زير 2 سال- مادران باردار – دختران دبيرستاني و ساير افراد كم خون)
- بررسي ميزان مورد نياز تهيه و توزيع مكمل
- آموزس گروههاي مختلف مردم در زمينه كم خوني فقر آهن
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-31 13:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 


تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب مي باشد

آدرس : داراب-خيابان پيروزي