تبلیغات 

نظرسنجی

نظر شما درباره این وب سایت چیست؟
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف


نمایش نتایج
مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان داراب
 
نوع واحد
تعداد پيش بيني شده در طرح
وضعيت تا تاريخ :29/12/89
فعال
موجود غيرفعال
غير موجود
نا مشخص
مركز بهداشت شهرستان
1
1
ــــ
ــــ
ــــ
مركز آموزش بهورزي
1
1
ـــــ
ــــ
ــــ
مركز بهداشتي درماني شهري 
5
4
0
1
0
                    
پايگاه بهداشت شهري
ضميمه
(مستقر در مركز)
5
4
0
1
0
غير ضميمه
1
1
0
0
0
 ستاره دار
0
0
0
0
0
مركزبهداشتي درماني روستايي
10
10
0
0
0
خانه بهداشت
75
70
5
0
0
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ