« مرداد,1396 »
ش ی د س چ پ ج
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 

نظرسنجی

نظر شما درباره این وب سایت چیست؟
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف


نمایش نتایج
 

تبلیغات        شبكه بهداشت ودرمان داراب 
برنامه جلب مشاركت مردمي

تجربه ثابت كرده كه براي دستيابي به توسعه اجتماعي پايدار به ياري همه افراد جامعه نياز است .تامين وارتقاءسلامتي افراد جامعه يكي از اساسي ترين هدف هاي هر جامعه اي است كه نياز مند همياري و همكاري عموم مي باشد . برنامه رابطان بهداشت با جلب مشاركت هاي مردمي به عنوان يكي از عوامل توسعه با ايجاد حلقه اي براي پيوند نظام بهداشتي كشور با جامعه نقش مهمي در تاثير گذاري بر رفتار مردم در زمينه توسعه فرهنگي و اجتماعي و سلامتي دارد .بنابر اين يكي از اركان ايجاد آگاهي و تغيير شيوه زندگي در جامعه است . در كشور ما با توجه به فرهنگ اسلامي موجود تا كنون انواعي از خدمات داوطلبانه و مشاركت هاي مردمي را همه ما شاهد بوده ايم و اينچنين بر ارزش هاي اسلامي و ملي مان ارج نهاده ايم . مشاركت -هاي مردمي در قالب داوطلبان سلامت و با عنوان رابط بهداشت يكي از آن تواناييهايي است كه براي ارتقاء سلامت جامعه و بخصوص زنان گام برداشته است .

1
2
3
4
5
6
7

چگونگي تشكيل برنامه داو طلبان سلامت

در سال 1369 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با انگيزه حل مشكلات بهداشتي حاشيه نشينان شهري و روستايي   اقدام به طراحي و اجراي طرح داوطلبان سلامت تحت عنوان رابط بهداشت در جنوب تهران و حاشيه شهر هاي بزرگ تبريز .شيراز و اصفهان نمود .در واقع اين طرح در مناطقي شكل گرفت    كه شبكه بهداشت ودرمان به دليل گسترش بي رويه جمعيت شهري كمترين پوشش مراقبت هاي بهداشتي رابراي گروههاي آسيب پذير جامعه شهري داشت . باتوجه به موفقيتي كه اين طرح به همراه داشت در سال 1372   به صورت برنامه اي در تمام نقاط شهري كشور به اجرا در آمد و از سال1378 به تدريج در روستاها نيز توسعه پيدا كرد. كه در حال حاضر   بيش از 80000 رابط   بهداشت شهري و روستايي در سراسر كشور با نظام سلامت همكاري مي كنند .رابطان بهداشت مادران و زنان داو طلبي هستند كه داراي حدا قل سواد تا مقطع دانشگاهي علاقمند به فعاليت   هاي اجتماعي خير خواهانه و عام المنفعه و داراي مقبوليت در جامعه و بدون   هيچ گونه چشم داشت مادي .پيشتازان اين برنامه شده اند و با شركت در كلاسهاي هفتگي مركز بهداشتي درماني .مهارتهاي خود را در اختيار 50 خانوار همسايه و تحت پوشش خود قرار ميدهند . رابطان بهداشت براي حفظ سلامتي و حل مشكلات محله خود و    خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند .   

اهميت اجراي طرح داوطلبان سلامت (رابطان بهداشت )
 
اجراي برنامه داوطلبان سلامت بسيار مثمر ثمر واقع شده و نتايجي را بدنبال در زير به آن اشاره شده است :
1- تغيير نگرش و عملكرد مردم به ويژه زنان نسبت به توانايي بالقوه كه باعث تغيير وبهبود شرايط زندگي خواهد شد .
 
 
2- تقويت اعتماد به نفس و اتكا به خود در زنان رابط و خانوارهاي تحت پوشش
3- فراهم نمودن زمينه مناسب براي مشاركت زنان در توسعه اقتصادي اجتماعي
4- داوطلبان سلامت با شركت در برنامه هاي توانمند سازي و فرا گيري حرف مختلف قادر شده -اند مديران سلامت در محله خود باشند .

داوطلبان متخصص

در نظام سلامت علاوه بر حضور انسانهاي خير انديش (رابطان بهداشت )و اثر بخشي حضور آ نها بر سلامت جامعه از افراد متخصص داوطلب تحت عنوان  داو طلبان متخصص نيز استفاده ميشود كه نتيجه آن توانمند سازي رابطان بهداشت توسط داوطلبان متخصص و انتقال آموخته ها از طريق رابطان بهداشت به خانوارهاي تحت پوشش و نهايتا ارتقاءجامعه به سوي توسعه پايدار ميباشد . داوطلبان متخصص باسهيم كردن ديگران در دانش و مهارت هاي خود به نوعي زكات توانايي هاي خود را پرداخت مي كنند .

 
نحوه همكاري داوطلبان متخصص با نظام سلامت 

1-داوطلبان متخصص آموخته ها و مهارتهاي خود را به رابطان بهداشت آموزش مي دهند و رابطان نيز آنها را در اختيار خانوارهاي تحت پوشش خود قرار مي دهند .
2- گروهي از مسئولين و متخصصان بخشهاي توسعه كه تعدادي از افراد جامعه را تحت پوشش دارند با كسب آموزشهاي بهداشتي از طريق نظام سلامت آنها را به گروههاي تحت پوشش خود انتقال ميدهند و اينچنين با نظام سلامت همكاري ميكنند .
3- افرادي از سياستمداران .معاونين .نمايندگان مجلس .مديران .روساي دانشگاه ها . اساتيد .اعضاء هياتهاي علمي .روساي ادارات .استانداران .فرمانداران .شهرداران .شوراي شهر .بازنشستگان .دانشجويان .مسئولين بهداشت ودرمان .مسئولين صدا وسيما و .....با حمايت هاي سياسي .مالي .فكري .مديريتي و رفاهي فعاليت هاي داو طلبانه را هدايت مي نمايند و به اين تربيب جامعه را به طرف ارزشهاي معنوي سوق مي دهد .براي رونق دادن به فعاليت هاي داوطلبانه در جامعه برنامه داو طلبان سلامت نيازمند حمايتهاي همه جانبه شما افراد متخصص است .

 شرح وظايف واحد جلب مشاركت هاي مردمي

1- برنامه ريزي جهت همكاري مردم با برنامه هاي بهداشت در سطح شهرستان
2- ايجاد و امكان مشاركت عملي مردم در ايجاد و راه اندازي واحد هاي بهداشتي
3- ايجادو تقويت مكانيسم هاي مناسب براي همكاري هاي بين بخشي در امور مربوط به برنامه جلب مشاركت جامعه
4- شركت در شوراهاي بهداشتي با توجه به شرايط و وضعيت خاص برنامه هاي جلب مشاركت جامعه
5- ايجاد هماهنگي هاي لازم و همكاري باساير واحدهاي تابعه شهرستان در جهت برنامه ريزي و تعيين اولويت در خصوص برنامه هايي كه نياز به مشاركت مردمي دارد.
6- برنامه ريزي در جهت شناساندن طرح جلب مشاركت در بخشهاي مختلف توسعه بر اساس خط مشي -هاي تعيين شده و ايجاد انگيزه براي تداوم مشاركت مردم
7- تماس با مربيان بهداشت مدارس تحت پوشش منطقه و جلب همكاري با اولياي مدارس در ارتقاءسطح بهداشت
8-كسب اطااعات جمعيتي در مورد مناطق تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان با توجه به اهداف برنامه و چگونگي اجراي آن
9- انتخاب مركز مناسب از لحاظ جغرافيايي و دسترسي مردم به خدمات بهداشتي بمنظور اجراي طرح مشاركت مردم جامعه
10- تجزيه وتحليل و كنترل و تهيه آمار جلب مشاركت براساس برنامه هاي تعيين شده   
11- تهيه جداول اطلاعاتي و نمودار هاي نمايشي جهت انعكاس مشاركت مردمي در برنامه هاي بهداشتي  
12- جمع آوري گزارش و عملكرد مشاركت مردم و انعكاس آن به مركز بهداشت استان  
13- نظارت بر شركت كردن كليه واحد هاي تشكيل دهنده مركز در استفاده از ساختار برنامه مشاركت مردم
14 –انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق 
گذري بر برنامه هاي اجرایی واحد مشارکت مردمی (داوطلبان سلامت ) در شهرستان داراب 

 
 برگزاري جلسات آموزشي ماهیانه در مرکز بهداشت جهت داوطلبان سلامت طبق برنامه زمان بندی
}تهيه روزنامه ديواري و پوستر در زمينه هاي سلامت مادر و كودك .پيشگيري از سوانح وحوادث بيماريهاي قلبي و عروقي .مهارت هاي زندگي .تغذيه و ... توسط داوطلبان سلامت بطور مدون
}برگزاري جلسه آموزشي در رابطه با اهداف ارتقاءسلامت براي خواهران طلبه حوزه علميه
}توزيع پمفلت و اطلاعيه هاي بهداشتي بين خانوارهاي تحت پو شش مراكز
}تشكيل كميته بهداشتي با حضور مربيان مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي
}تشكيل هسته مشاوره با همكاري واحد بهداشت روان جهت حل مشكلات رابطان
}پيگيري در مورد كودكان و مادراني كه به موقع به مراكز بهداشت در ماني مراجعه ننموده اند توسط رابطان بهداشت
}فعالیت N.G.O رابطان .تحت عنوان پيشگامان سلامت درخصوص اهداف انجمن
}تجهیز انجمن به یک دستگاه رایانه جهت بهبود کیفیت گزارش دهی داوطلبان
}اجرای طرح داوطلبان سلامت عشایر در مدرسه شبانه روزی حضرت زینب و آموزش 21نفر از دانش آموزان
}همکاری داوطلبان سلامت در برگزاری مناسبتها از جمله هفته سلامت ,هفته قلب سالم ,هفته بهداشت روان ,هفته سلامت زنان ,هفته سالمندان و.....
}اجرای طرح آموزشی داوطلبان سلامت در ماه مبارک رمضان در مساجد( 20مسجد شهری )
}اجرای برنامه های آموزشی در چادر های عشایر در مناطق عشایری بیخ وبنگل
}تهیه یک جلد کتاب از مجموعه آموزشی رابطین با نام بهداشت آب
}آمارگیری از جمعیت افاغنه در شهر داراب و روستاها و مکاتبه با مراکز در جذب داوطلب عشایر 
}آموزش عملي طريقه اندازه گيري در جه حرارت .فشارخون و قد و دور سر كو دكان توسط كارشناسان بهداشت عمومي به رابطان بهداشت
}استفاده از داو طلبان متخصص ادارات ياد شده در برنامه هاي آموزشي داو طلبان سلامت
}اجرای اردو های تفریحی جهت رابطین (تعداد 8 اردو)
}برگزاری جلسه شورای راهبردی سلامت باحضور مسئولین
}برگزاري جشنهای انقلاب توسط رابطان بهداشت و همچنين برگزاري نمايشگاه آثار هنري و دستي رابطان به همين مناسبت
}نظارت برکار مربیان و تکمیل چک لیست
}جذب داوطلب سلامت
}آموزش به داوطلبان جهت بهبود کیفیت گزارش دهی عملکرد آنان
}افزایش تعداد داوطلبان سلامت دائم به میزان 30%وضعیت موجود
}تهیه 14عدد جعبه کمک های اولیه همراه با وسایل لازم و تحویل به داوطلبان سلامت عشایر
}بستن قرارداد جهت در اختیار گذاشتن سالن ورزشی جهت داوطلبان
}تهیه تراکت و پیا م های آموزشی توسط داوطلبان
}برگزاری نمایشگاه روز جهانی مبارزه باسل توسط داوطلبان مرکز شماره 2شهری
}برگزاری کمیته های بهداشتی در مراکز
}برگزاری کلاس های فوق برنامه در مراکز شهری وروستایی
}برگزاری کلاس های مذهبی در مر کز فدامی در ماه رمضان با همکاری روحانی محترم محل
}همکاری واحد در مناسبت های هفته قلب و عروق ,بهداشت روان ,هفته سالمند ,روز جهانی مبارزه باسل و.....
}چاپ مقالات داوطلبان سلامت ومتخصص ادارات در نشریه داخلی شبکه بانام تپش 

داوطلبان ادارات 
 
}اجرای برنامه های آموزشی دوره ای شش ماهه جهت داوطلبان نهضت سوادآموزی بصورت 4دوره مدون
}اجرای برنامه های آموزشی دوره ای شش ماهه جهت داوطلبان متخصص بهزیستی در دو دوره
}اجرای کلاسهای آموزشی ماهیانه جهت داوطلبان متخصص ادارات در زمینه های بهداشتی براساس برنامه ازقبل تعیین شده سالیانه
} انجام غربالگری های ماموگرافی ,پاپ اسمیر ,فشار خون ,قد ووزن و نمایه توده بدنی جهت پرسنل ادارات
}اهداءکمکهای مالی جهت اردوی داوطلبان سلامت از اداره تعاون روستایی با همکاری داوطلب متخصص آن اداره
} انجام پیش آزمون وپس آزمون از کلاس های نهضت سوادآموزی و بهزیستی
}پربار کردن برد بهداشتی ادارات
}برگزاری جلسات با اصناف و مجمع امور صنفی در بازرگانی جهتجذب داوطلب متخصص اصناف
}برگزاری سمینار انظباط ترافیکی جهت رانندگان ادارات با همکاری راهنمایی ورانندگی
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-23 10:20    آمار بازدیدکنندگان   :  23596        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 


تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب مي باشد

آدرس : داراب-خيابان پيروزي