تبلیغات 

نظرسنجی

نظر شما درباره این وب سایت چیست؟
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف


نمایش نتایج

 

  معاونت بهداشتي و مركز بهداشت شهرستان  :

 

واحدي است خودگردان و مسئوليت برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت مراكز بهداشتي و درماني و نيز مركز آموزش بهورزي و خانه هاي بهداشت و پشتيباني از آنها را به عهده دارد 0

 

-  مراكز بهداشتي درماني به تفكيك منطقه شهري و روستايي :

 

1: مراكز بهداشتي درماني شهري

 

تعداد مراكز بهداشتي درماني شهري پنج مركز مي باشد كه يكي از آنها در حال حاضر غير فعال مي باشد كه شامل مراكز زير مي باشد 0

-          مركز بهداشتي و درماني شماره يك

-           مركز بهداشتي و درماني شماره دو

-           مركز بهداشتي و درماني شماره 3  (  امام حسن مجتبي (ع)   )

-           مركز بهداشتي و درماني شماره چهار ( غير فعال)

-          مركز بهداشتي و درماني جنت شهر

 

2:  مراكز بهداشتي و درماني روستايي :

 

شامل ده مركز مي باشد كه شامل مراكز زير مي باشد 0

-          مركز بهداشتي درماني فدامي

-           مركز بهداشتي و درماني قلعه نو فرگ

-          مركز بهداشتي و درماني رستاق

-           مركز بهداشتي و درماني تل بارگاه

-           مركز بهداشتي و درماني شهداي لايزنگان

-           مركز بهداشتي و درماني شهرك ولي عصر

-           مركز بهداشتي و درماني نصروان

-           مركز بهداشتي و درماني شهرك ثار ا000

-          مركز بهداشتي و درماني شهداي اعراب چگيني

-           مركز بهداشتي و درماني شهيد نبي ا000 نوري مادوان

 

 

  - اهم شاخصهاي بهداشتي :

 

رديف

 

 

1

در صد پوشش مراقبت كودكان

7/99

2

در صد پوشش مادران

6/98

3

در صد پوشش تنظيم خانواده

45/63

4

رابطين بهداشتي ( روستايي)

145

5

در صد استفاده از آب آشاميدني بهداشتي

66/98

6

در صد زايمانهاي بيمارستاني يا زايشگاه

75/87

7

در صد ميزان مرگ خام

27/4

8

در صد ميزان مرگ كودكان زير يك سال

82/16 

9

در صد ميزان مرگ كودكان زير 5 سال

98/4

10

در صد متولدين با وزن كمتر از 2500 گرم

94/2

11

درصد رشد جمعيت

52/1

12

در صد ميزان تجديد نسل ناخالص

98/ .

13

در صد ميزان تولد

43/19

14

در صد دفع بهداشتي زباله

17/42

15

در صد دسترسي به توالت بهداشتي

97/67

16

در صد بهسازي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي    ( روستايي)

39/84

17

در صد رابطين بهداشتي منطقه شهري

67

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ