مراحل انجام کار واحد آزمایشگاه آب مرکز بهداشت شهرستان داراب
1-   عنوان فرایند :آزمایشگاه باکتریو لوژی آب (میکروبی )
 
2-   هدف فرایند : کنترل و نظارت بر سلامت آب آشامیدنی
 
3-   خدمت دهندگان : واحد بهداشت محیط (خانم محقق) کارشناس آب (خانم عارف ) آزمایشگاه آب (خانم عارف )
 
4-   خدمت گیرندگان :مراکز بهداشت درمانی شهری وروستایی –خانه های بهداشت - کار خانه ها و کارگاه ها - احاد مختلف مردم (منابع خصوصی آب ) –اماکن عموعی مثل زندان – دانشگاه ها –اماکن بین راهی
 
5-   دامنه مسئولیت :رییس مرکز بهداشت شهرستان -مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناس آب
 
6-   دامنه کاربرد : منابع آب کلیه روستا های اصلی وقمر و منابع آب شهری و منابع آب خصوصی
 
7-   مراحل انجام کار :      
       v   مراجعه ارباب رجوع به واحد بهداشت محیط
       v   ارجاع به کارشناس آب
       v   تعین نوع آزمایش(آزمایش میکروبی – شیمیایی ) و نوع جواب دهی (رسمی –غیر رسمی )
       v   تحویل فیش واریزی مبلغ آزمایش های میکروبی در حال حاضر 145000ریال و آزمایش شیمیایی 630000ریال به حساب 6035بانک رفاه کارگران می باشد
 
الف –بخش میکروبی
       v   آماده سازی ظروف مخصوص نمونه گیری میکروبی آب
       v   تحویل نمونه های میکروبی آب از همکاران بهداشت محیط وتحویل دادن ظروف استریل مخصوص نمونه برداری میکروبی آب
       v   انجام آزمایش بر روی نمونه ها در همان روز حداکثر یک ساعت پس از تحویل نمونه
       v   در شرایطی که نمونه ها منفی باشد تل 48 ساعت خوانده شده وجواب نوشته و امضاء می شود
       v   در شرایطی که نمونه ها آلوده باشد تا 48 ساعت دیگر به زمان قبلی اضافه شده و جواب خوانده و نوشته می شود . حداقل زمان پاسخ دهی برای نمونه های آلوده چهار روز و حداکثر زمان شش روز میباشد

انجام آزمایش میکروبی آب برروی نمونه های مستلزم مراحل زیر است :
       v   پرداخت وجه آزمایش از طرف متقاضی به مبلغ 145000ریال به حساب شماره 6035و تحویل فیش و سپس نمونه برداری از محل توسط همکاران بهداشت محیط (در چنین شرایطی جواب ها کاملا رسمی صادر میشود )
       v   اگر عملیات بالا انجام شود ولی نمونه بردار از همکاران نبود بلکه شخص باشد فرد نمونه بردار آموزش ای نمونه برداری را می بیند ولی پاسخ به شکل غیر رسمی خواهد بود .
       v   تفسیر آنالیز آزمایش از وظایف آزمایشگاه آب نم باشد
       v   آزمایشگاه بطور مستقیم بابت انجام آزمایش از کسی وجه ای دریافت نمی کند .پرداخت وجه تا اطلاع ثانوی مطابق مبلغ گفته شده بالا خواهد بود

ب- بخش شیمی :
        
       v   تحویل نمونه روز های شنبه و یک شنبه هرهفته (بقیه موارد با هماهنگی با کارشناس آب )
       v   نمونه برداری از منابع طبق استاندارد موجود
       v   ارسال ظروف نمونه برداری از منابع آب طبق برنامه زمان بندی به مرکز شهدای والفجر (آزمایشگاه شیمیایی آب )
       v   ارسال نتایج شیمیایی آب از مرکز شهدای والفجر به مرکز بهداشت داراب
       v   ثبت نتایج آب توسط کارشناس بهداشت محیط و ارسال نتایج به مراکز بهداشت درمانی شهری وروستایی و خانه های بهداشت

8-مدت زمان انجام کار :
       الف- آزمایش میکروبی حداقل 2روز و حداکثر 6روز
       ب- آزمایش شیمیایی :حداقل یک ماه

9- قوانین ومقررات به پیوست می باشد .

10-مدارک مورد نیاز :قبض مبالغ آزمایش های میکروبی وشیمیایی – نامه از مراکز رسمی

11- فرم های مورد عمل :به پیوست می باشد .

12- نوع فن آوری مورد استفاده : کامپیتور – دستاگاههای مجهز آزمایشگاه مثل آنکو باتور –بن ماری – ترازوی الکترونیکی –اتو کلاو –فور – محیط کشت های لازم (نوع آزمایش میکروبی روش 9 لوله ای )محیط کشت های لاکتوز برات – برلیانت گرین – ای سی برات – محلول تیو سولفات سدیم 1% - معرف کواکس و محیط پپتون واتر
 
 
 
 
 
 
عنوان فرایند ها
 
زمان
 
مدت فرایند
درخواست آزمایش
در طول سال طبق برنامه
-
دستور رییس مرکز بهداشت
مراجعه
10دقیقه
مراجعه ارباب رجوع به بهداشت محیط
-
5 دقیقه
ارجاع به کارشناس آب
-
5 دقیقه
واریز مبلغ آزمایش به بانک رفاه
اختیاری
-
تحویل فیش واریزی
اختیاری
-
تعیین وقت از بهداشت محیط برای نمونه برداری
روز های هفته  
10دقیقه
تحویل شیشه استریل از  آزمایشگاه میکروبی آب
روز های هفته
30دقیقه
نمونه برداری از منبع آب
روز های یک شنبه و دوشنبه
یک ساعت 
انتقال نمونه به آزمایشگاه
"
نیم ساعت تا 2ساعت
تحویل نمونه به آزمایشگاه
"
5دقیقه
انجام آزمایش
روزهای دوشنبه وسایر
یک ساعت
 
خواندن جواب
روزهای هفته
24 ساعت تا 6روز
 
ثبت در دفتر آزمایشگاه
روزهای هفته
30دقیقه
 
تهیه گزارش نمونه برداری
روزهای هفته
2 ساعت
 
 
تحویل برگه های آزمایش 
روز های هفته
-
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-5 12:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 


تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب مي باشد

آدرس : داراب-خيابان پيروزي