فرایند صدور کارت سلامت
1- عنوان فرایند : صدور کارت تندرستی

2- هدف فرا یند :کنترل بر سلامت متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

3- خدمت دهندگان : رئیس مرکز بهداشت- کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط – مسئول صدور کارت تندرستی –– کارشناس مسئول آزمایشگاه بیمارستان – مسئول صدور قبوض صدور کارت سلامت – پزشک درمانگاه شماره 2

4خدمت گیرندگان : کلیه متصدیان اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده 13

5- دامنه مسئولیت :  رئیس مرکز بهداشت - مسئول واحد بهداشت محیط – مسئول صدور کارت تندرستی – کارشناس مسئول آزمایشگاه بیمارستان - پزشک درمانگاه شماره 2

6دامنه کاربرد : افراد جامعه

7مراحل انجام کار :
* مراجعه متصدیان فاقد کارت به مرکز بهداشت
* مراجعه به کارشناس مسئول بهداشت محیط
* مراجعه به مسئول صدور کارت تندرستی جهت درافت فرم معاینات پزشک
* مراجعه به درمانگاه شماره2 جهت معاینه پزشکی ودستور آزمایش مدفوع و اخذ قبض معاینات پزشک و صدور کارت سلامت
* مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان و انجام آزمایش
* دریافت جواب از آزمایشگاه
* مراجعه به درمانگاه شماره 2 جهت اخذ تاییدیه پزشک

* در صورتیکه فرد در معاینات پزشکی سالم باشد و تایید پزشکان درمانگاه :
الف : مراجعه مجدد به مسئول واحد بهداشت محیط و تایید مراحل انجام کار و ارجاع به مسئول صدور کارت تندرستی 
ب : صدور کارت تندرستی توسط مسئول صدور کارت
ج: گرفتن امضاء از کارشناس مسئول بهداشت محیط
د : گرفتن امضاء از رئیس مرکز بهداشت
ه : مراجعه ارباب رجوع به دیبرخانه جهت شماره نمودن کارت
و : برگرداندن مدارک فوق به واحد بهداشت محیط

* در صورتیکه فرد از نظر معاینه پزشکی سالم نبود:
الف : شروع درمان
ب: مراجعه مجدد به پزشک جهت تکمیل درمان
ج : انجام مجدد آزمایش
د : در صورتیکه فرد در معاینات پزشکی سالم باشد کلیه مراحل قبل انجام می پذیرد

8- مدت زمان انجام کار : دو روز تا 10 روز

9- قوانین و مقررات : پیوست می باشد

10- مدارک مورد نیاز : قبض مبالغ آزمایش- قبض معاینات پزشک و قبض صدور کارت – یک قطعه عکس – نتایج معاینات پزشک و نتیجه آزمایش

11- فرمهای مورد عمل : پیوست می باشد

12- نوع فن آوری مورد استفاده : کیت OB- لام –لامل- سمپلر – میکروسکوپ – کامپیوتر
 
 
 
ردیف
فعالیت
 
صدور کارت سلامت
 
زمان
مدت زمان دقیقه
1
 
مراجعه متصدیان فاقد کارت به مرکز بهداشت
در طول سال
5
2
مراجعه به کارشناس مسئول بهداشت محیط
 
 
"
2
3
 
مراجعه به مسئول صدور کارت تندرستی جهت درافت معاینات پزشک
 
"
5
4
 
مراجعه به درمانگاه شماره2 جهت معاینه پزشکی
"
30
5
اخذ قبض معاینات پزشک و صدور کارت سلامت
 
 
"
5
6
 
مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان و انجام آزمایش
"
10
7
 
دریافت جواب از آزمایشگاه
"
5
8
 
مراجعه به درمانگاه شماره 2 جهت اخذ تاییدیه پزشک
"
30
9
 
تاییدیه پزشک :
"
 
*
 
مراجعه مجدد به مسئول واحد بهداشت محیط
"
1
*
 
صدور کارت تندرستی توسط مسئول صدور کارت
"
5
 
*
 
گرفتن امضاء از کارشناس مسئول بهداشت محیط
"
1
*
 
گرفتن امضاء از رئیس مرکز بهداشت محیط
 
 
"
3
*
مراجعه ارباب رجوع به دیبرخانه
 
"
5
*
برگرداندن مدارک فوق به واحد بهداشت محیط
 
"
2
10
 
در صورتیکه فرد از نظر معاینه پزشکی سالم نبود:
 
"
 
*
 
شروع درمان
"
 
*
مراجعه مجدد به پزشک جهت تکمیل درمان
 
"
30
*
 
انجام دستورات پزشک به منظور درمان
"
10روز
*
تکرار مراحل قبل
 
"
1 ساعت
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 


تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب مي باشد

آدرس : داراب-خيابان پيروزي