شرح وظایف واحد نظارت بر امور درمان شبکه

1-         نظارت بر حسن اجراي مقررات دولتي در مراكز درماني و ارزیابی عملكرد پزشكان، پيراپزشكان و مراكز پزشكي فعال بخشهاي دولتي ، خصوصي و خيريه

2-         نظارت بر رعايت تعرفه هاي پزشكي  و اجرای آن

3-       ابلاغ و اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشكان ، پيراپزشكان و مراكز درمانی اعم از دولتی و خصوصی

4-       آموزش شاغلان حرف پزشكي جهت آشنايي ايشان با قوانين و مقررات

5-         انجام بازرسي و ارزيابي دوره اي كليه مطبها و موسسات درماني و اعلام نواقص و كمبودها و تعيين مهلت معين بمنظور رفع نواقص

6-       جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز درمانی اعم از بخشهای دولتي و بخش خصوصي و خيريه، تهيه گزارش تحليلي جهت سطح بندي خدمات درماني

7-         بررسي شكوائيه و رسيدگي به شكايات واصله در مورد تخلفات پزشكان و پيراپزشكان و مراكز درمانی و ارائه گزارش به مقامات مافوق

8-         كشف فعاليتهاي غير مجاز درماني كه توسط شاغلان حرف پزشكي و يا افراد فاقد صلاحيت صورت ميگيرد و برخورد قانوني با اين فعاليتها ،تعطيلي مراكز غير مجاز و پيگيري افراد خاطي از طريق مراجع ذيصلاح

9-         نظارت بر فعاليتهاي مرتبط  با طب تكميلي ( طب گياهي ، طب سوزني، ليزر درماني و انرژي درماني ، رژيم درماني و ... )بر اساس قانون و مقررات مربوطه

10-         تعامل و هماهنگي با ساير سازمانها و ادارات از جمله سازمان نظام پزشكي ، سازمانهاي بيمه گر ، دادسراها، تعزيرات حكومتي و غيره جهت رسيدگي به شكايات درمانی

11-         نظارت بر نشريات و روزنامه هاي محلي جهت كشف آگهي هاي خلاف مقررات پزشكي

12-   تشکیل پرونده جهت کلیه مراکز درمانی بخش خصوصی

13-         صدور تائيديه های  مربوط به خدمات و درخواست پزشكان، پيراپزشكان و مراكزدرمانی  طبق ضوابط و آئين نامه هاي قانوني                         

14-     شرکت در جلسات و کمیته های درون بخشی و برون بخشی که به نحوی با نظارت،کنترل و سیاستگزاری مراکز درمانی تحت پوشش مرتبط باشد

15-    بازدید و کنترل فعالیت پزشکان متخصص رسمی ،پیمانی و ضریب کا در ساعات غیر اداری در بخش خصوصی

16-      همکاری و تعامل با دیگر کارشناسان حوزه های امور دارو ،آزمایشگاه و کارشناسان مرکز بهداشت

17- بررسی و پیگیری گزارشات مردمی

18-بازدیدهای دوره ای از بیمارستان  علی الخصوص در مورد اقداماتی که در رابطه با برنامه تحول نظام سلامت باید انجام شود.

19- انجام کلیه امورات مربوط به اشتغال و کارآفرینی شبکه به عنوان رابط اشتغال از  جمله انجام کارشناسی لازم جهت درخواست های تسهیلات کار آفرینی و ثبت کلیه اشتغالهای گروههای پزشکی در بخشهای دولتی و خصوصی در سامانه رصد

20-انجام کلیه امور مربوط به شورای پزشکی شبکه به عنوان رابط شورای پزشکی شبکه از جمله بررسی مدارک پزشکی، تعیین نوبت و برگزاری شورای پزشکی بصورت ماهیانه و ارسال کلیه فعالیتهای انجام شده به شورای پزشکی دانشگاه و ادارات ذیربط

21- انجام کلیه امور مربوط به آموزش مداوم پزشکان به عنوان رابط آموزش مداوم

22- پذیرش درخواست تاسیس مراکز درمانی در شهرستان و انجام کلیه امور مربوطه

23- انجام مکاتبات لازم جهت صدور پروانه پزشکان و کارشناسان پروانه دار با سازمان نظام پزشکی

24- انجام امورات مربوط به موسسات درمانی در خصوص:تغییر مسئول فنی،تغییر مکان موسسه،تغییر ساعات فعالیت موسسه،تغییر نام موسسه ،افزایش واحدهای درمانی سرپایی،افزایش یا کاهش تعداد موسسین موسسات درمانی

25- بررسی کارشناسی در خصوص درخواست تاسیس مراکز درمانی در سطح شهرستان و انجام مکاتبات لازم با دانشگاه و سازمان نظام پزشکی

26-بررسی مدارک متقاضیان تاسیس مراکز درمانی از طریق سامانه صدور پروانه ها  و در صورت کامل بودن،ارجاع به دانشگاه

27- بازدید و ارزیابی فضای فیزیکی،تجهیزات و نیروی انسانی مراکز درمانی جهت راه اندازی به منظور رعایت استانداردهای درمانی

28- انجام کلیه امور اداری مربوط به مطبهای پزشکان متخصص، عمومی،دندان پزشکان،موسسات فیزیوتراپی،مراکز ساخت و فروش عینک طبی،دفاتر کار مامایی، کار درمانی،گفتار درمانی،بینایی سنجی،دندانسازی،مراکز درمان سوء مصرف مواد ،درمانگاهها و دیگر مراکز درمانی در بخش خصوصی

 

 

 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-12 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ