طبق پروتکل EOC بایستی حوادثی که در ذیل خواهد آمد  به واحد حوادث غیر مترقبه استان اطلاع داد و فرم حوادث غیر مترقبه را که ضمیمه می باشد فاکس نمود که در این فرم بایستی نوع حادثه ، زمان احتمالی وقوع حادثه و زمان اطلاع ، اقدامات درمانی بین راه و جزئیات حادثه واینکه چند کد اعزام شده و فاصله تا محل حادثه چقدر بوده است و... ذکر گردد

لیست گروه های حوادث غیر مترقبه شبکه ، پایگاه اورژانس داراب ضمیمه می باشد

1-تصادفات با 5 مصدوم یابیشتر ویا 3 فوتی یا بیشتر

2- تصادفات و حوادث اشخاص مهم مملکتی و مسئولین کشوری

3- تصادفات و حوادث مربوط به پرسنل ستادی و عملیاتی اورژانس

4- در گیری های مردمی که منجر به مصدومیت مردم شود ( صرف نظر از تعداد مصدومین )

5- هرگونه هشدارو تهدیدی  که موجب صدمه به مردم شود

6- زلزله با هر شدت

7- کلیه حوادث هوایی

8- کلیه موارد تیر خوردگی

9- هر گونه مسمومیت غذایی یا مسمومیت با گاز ها که 5 مصدوم یا بیشتر داشته باشد

10- هر گونه اپیدمی

11- سیل ،طوفان ، انسداد راه ها به دلیل بارش برف ، باران و ...

12- هر گونه حوادث تروریستی

13- هر گونه تجمع سیاسی و تحصن مردمی

14 حوادثی که هلال احمر و آتش نشانی در امداد و نجات شرکت دارند.

 

  

 

 

 

 

 

خاطر داشته باشيدتماس با اورژانس 115 الزامابه معناي اعزام آمبولانس بربالين بيماري نمي باشد."

"دربسياري مواردراهنماييهاي كارشناسان وپزشكان مشاوراورژانس پاسخگوي تماس گيرندگان است"


 

درچه مواقعی وچگونه بااورژانس  تماس بگیریم؟ 

 —(پزشکان طب اورژانس می گویند اگر پاسخ به هریک از موارد زیر مثبت و یا مشکوک باشد برای دریافت کمک باید با اورژانس تماس بگیریم:

Mآیا مصدوم در شرایطی است که جانش در خطر است؟

Mآیا احتمال می رود که شرایط بدتر شود ودر راه بیمارستان جان وی به خطر افتد؟

Mآیا مصدوم یا بیمار نیاز به مهارت تکنسینها و پیراپزشکان اورژانس و یا تجهیزات ایشان دارد؟

 

A مواردی از این قبیل عبارت است از:

(بیهوشی و یا کاهش سطح هوشیاری

(درد یا فشار قفسه سینه

(تنگی نفس شدید

 

(خونریزی شدید و غیر قابل کنترل

(جراحات و زخمهای نافذ

(مشکلات حسی و یا حرکتی به دنبال آسیب

(سوختگی شدید

( مسمومیت و یا مصرف بیش از حد دارو و ...

 

 

                                                             در صورت بروز مشکل 115 را شماره گیری نمایید تا اعزام آمبولانس  و راهنمایی لازم در خصوص مشکل                                     

                                                                                                                                                                                   ویا راهنمایی لازم جهت مراجعه به نزدیکترین پایگاه اورژانس صورت پذیرد.                                     


 

خاطر داشته باشيدتماس با اورژانس 115 الزامابه معناي اعزام آمبولانس بربالين بيماري نمي باشد."

"دربسياري مواردراهنماييهاي كارشناسان وپزشكان مشاوراورژانس پاسخگوي تماس گيرندگان است"


درچه مواقعی وچگونه بااورژانس  تماس بگیریم؟

 

 —(پزشکان طب اورژانس می گویند اگر پاسخ به هریک از موارد زیر مثبت و یا مشکوک باشد برای دریافت کمک باید با اورژانس تماس بگیریم:

Mآیا مصدوم در شرایطی است که جانش در خطر است؟

Mآیا احتمال می رود که شرایط بدتر شود ودر راه بیمارستان جان وی به خطر افتد؟

Mآیا مصدوم یا بیمار نیاز به مهارت تکنسینها و پیراپزشکان اورژانس و یا تجهیزات ایشان دارد؟

 

A مواردی از این قبیل عبارت است از:

(بیهوشی و یا کاهش سطح هوشیاری

(درد یا فشار قفسه سینه

(تنگی نفس شدید

 

(خونریزی شدید و غیر قابل کنترل

(جراحات و زخمهای نافذ

(مشکلات حسی و یا حرکتی به دنبال آسیب

(سوختگی شدید

( مسمومیت و یا مصرف بیش از حد دارو و ...

 

 

                                                             در صورت بروز مشکل 115 را شماره گیری نمایید تا اعزام آمبولانس  و راهنمایی لازم در خصوص مشکل                                     

                                                                                                                                                                                   ویا راهنمایی لازم جهت مراجعه به نزدیکترین پایگاه اورژانس صورت پذیرد.                                    

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-19 12:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ