نام درس : اصول کلی تغذیه    تعداد واحد : نیم واحد نظری معادل 15 ساعت
جلسه
موضوع و عنوان درس
صفحات کتاب
هدف کلی درس
فعالیتهای کلاس
فعالیتهای جانبی
اول
فصل اول-مقدمه - نقش غذاهادر بدن و نقش قندها و چربیها و پروتئین ها
74-72
آشنایی با تعریف غذا –علم تغذیه –نقش مواد غذایی وشناخت مواد مغذی در بدن
توضیحی –پرسش و پاسخ
استفاده از مطالب کتاب درسی و کتابچه سفره کامل و پمفلت ومطالب غیردرسی
دوم
مواد معدنی با نیاز فراوان و کم و ویتامینها
79-75
آشنایی با نقش مواد معدنی در بدن و انواع آن و انواع ویتامینهای محلول در چربی و آ ب و نقش هر کدام در بدن
//
استفاده از مطالب کتاب و کتابچه ویتامینها و مواد معدنی ومطالب غیردرسی
سوم
فصل دوم (گروههای غذایی )
86-82
آشنایی با گروههای اصلی غذایی- تعریف سهم غذایی و آشنایی با گروه شیر و گوشتها و طریقه استفاده صحیح آنها
//
// و هرم مواد غذایی
چهارم
ادامه فصل دوم-گروه نان وغلات و میوه وسبزیجات و متفرقه
91-86
آشنایی با گروه میوه ها و سبزیجات نان و غلات و طریقه صحیح استفاده از هرکدام و شستشوی صحیح سبزیجات  
//
//
پنجم
ایمنی غذا و محاسبه نمایه توده بدنی و تغذیه و بیماریها
 
آشنایی با راههای آلودگی مواد غذایی – طریقه محاسبه نمایه توده بدنی و رابطه تغذیه و بیماریها
 
// و استفاده از کتابچه ایمنی غذا و تغذیه و بیماریها
ششم
جلسه پرسش و پاسخ پیرامون تغذیه و برنامه های واحد تغذیه و طرحهای در حال اجرا با حضور کارشناس تغذیه
 
پاسخگویی به سوالات دانش آموزان راجع به موضوعات مرتبط با تغذیه
 
دعوت از کارشناس تغذیه مرکز بهداشت
هفتم
آزمون کتبیاز درس اصول تغذیه
 
ارزشیابی دانش آموزان
 
طرح سوالات و برگزاری آزمون و تصحیح اوراق
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ