طرح درس کلی
نام درس : بهداشت محیط پایه اول     تعداد واحد : یک و نیم  واحد نظری معادل 45 ساعت
 
                                                                یک واحد عملی معادل 45 ساعت
جلسه
موضوع و عنوان درس
صفحات کتاب
هدف کلی درس
فعالیتهای کلاسی
فعالیتهای جانبی
اول
مقدمه – فصل اول (بهداشت آب و منابع آب)
7-1
آشنایی دانش آموزان با ویژگیها و مشخصات آب آشامیدنی و منابع آب
پرسش و پاسخ – توضیح درس
پرسش و پاسخ
دوم
مواد موجود در آب – نمونه برداری آب و سالم سازی آب شرب
11-8
آشنایی با مواد موجود در آب و نحوه نمونه برداری آب جهت آزمایش میکروبی و طریقه تصفیه آب
پرسش و پاسخ – توضیح درس
//   و طریقه نمونه برداری آب به صورت عملی (نمایشی)
سوم
گندزدایی آب آشامیدنی با پرکلرین
13-11
آشنایی با روشهای گندزدایی آب آشامیدنی و طرز تهیه کلر مادر
            //
// ودرست کردن کلر مادر به صورت عملی (نمایشی)
چهارم
دستورالعمل استفاده از کلرسنج با معرف اورتولیدین و دی پی دی 
15-14
آشنایی با دستگاه کلرسنج و کلرسنجی آب
           //
// طریقه استفاده از کلرسنج و کلرسنجی آب به صورت عملی (نمایشی)
پنجم
بازدید از منابع آب و طریقه محاسبه حجم منبع – کلرزنی و کلرسنجی منابع آب (کارعملی)
 
آشنایی با انواع منابع تامین آب –محاسبه حجم منبع –تعیین میزان کلرآب –آشنایی با کلرزنی منابع آب(برکه چاه )
 
بازدید از روستا و منابع آب(4 ساعت)
ششم
فصل دوم |(دفعد صحیح مدفوع وقاضلاب)مقدمه - اثرات دفع نا صحیح مدفوع و مشخصات مستراح معمولی بهداشتی
22-17
آشنایی با اثرات نا مطلوب دفع غیر بهداشتی مدفوع –آشنایی با شرایط قابل قبول یک مستراح بهداشتی
پرسش و پاسخو توضیح درس
پرسش و پاسخ
هفتم
مستراح گود ه ای –کنترل حشرات در مستراح مستراح آبی-مستراح آبگیر
26-22
آشنایی با نگهداری و نظافت مستراح-آشنایی با نکاتی که در نگهداری دام و طیور باید رعایت شود
   //
        //
هشتم
بازدید از منازل روستای اصلی و اقماری(کار عملی)
 
آشنایی با مشخصات مستراح بهداشتی و غیر بهداشتی –اموزش به خانوارها
 
بازدید از تعدادی منازل روستایی
نهم
فصل سوم کتاب (دفع بهداشتی زباله)زباله چیست و انواع روشهای دفع زباله
32-29
آشنایی با زباله و اجزای تشکیل دهنده آن و انواع روشهای بهداشتی دفع زباله
//
//
دهم
ادامه فصل سوم مراحل جمع اوری زباله در روستا
35-33
آشنایی با مراحل جمع آوری زباله در روستا
//
//
یازدهم
توصیه های بهداشتی دفع فضولات و زباله در مسکن و مشکلات دفع غیر بهداشتی زبا له
38-35
آشنایی با مشکلات دفع غیر بهداشتی زباله- توصیه های لازم جهت دفع فضولات و زباله در منزل
//
//
دوازدهم
بازدید از محل دفن بهداشتی زباله در شهر و روستا(کار عملی)
 
آشنایی با نحوه دفع بهداشتی زباله در روستا
 
بازدید علمی و عملی(4ساعت)
سیزدهم
آزمون کتبی از فصل اول و دوم بهداشت محیط
 
 
 
آزمون کتبی
چهاردهم
فصل چهارم(مبارزه با حشرات جوندگان) مقدمه –روشهای مبارزه با حشرات و جوندگان
 
آشنایی با روشهای مبارزه با حشرات و جوندگان و نحوه زیست پشه مگس ،شپش و ساس
//
//
پانزدهم
راههای مبارزه و نقش بیماریزای کک، کنه ، سوسک و موش
 
آشنایی با روشهای مبارزه و نقش بیماریزای کک، کنه ، سوسک و موش
//
//
شانزدهم
آزمون کتبی از فصل سوم و چهارم کتاب
 
 
 
ازمون کتبی
هفدهم
کار عملی شرکت در جلسه شورای بهداشتی روستا
 
 
 
کار عملی
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ