لیست دروس پایه دوم بهورزی شهرستان داراب ومربیان مربوطه

 

ردیف

نام درس

مربی ثابت

مربی پاره وقت

1

سلامت مادران (2)

خانم موحد نژاد

-

2

تنظیم خانواده (2)

خانم پورعابد

-

3

بیماریهای واگیر (2)

آقای خرمدل

-

4

مراقبت اطفال (2)

خانم پورعابد

-

5

بیماریهای غیر واگیر

آقای خرمدل

-

6

بهداشت مدارس

آقای مشیری و خانم موحد نژاد

-

7

بهداشت محیط (2)

آقای مشیری

-

8

بهداشت حرفه ای

-

آقای جعفرپور

9

کمکهای اولیه (1)

خانم پورعابد

-

10

بهداشت دهان ودندان

-

آقای دکتر ارجمند

11

سالمندان

خانم موحد نژاد

-

12

روش تحقیق وارتقاء کیفیت

آقای خرمدل

-

13

آشنایی با روشهای آماری وتعاملات سازمانی

-

خانم کمانی

14

درمانهای ساده علامتی ودارونامه (2)

خانم موحد نژاد

-

15

شناسایی جمعیتی وزیست محیطی روستا (2)

آقای مشیری

-

16

ایمن سازی وبیماریهای قابل پیشگیری باواکسن (2)

آقای خرمدل

-

17

اقدامات دربروز بلایا

 

آقای مشیری

-

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ