لیست دروس پایه اول بهورزی شهرستان داراب ومربیان مربوطه

 

ردیف

نام درس

مربی ثابت

مربی پاره وقت

1

معارف اسلامی

-

آقای رشیدی

2

بهداشت فردی

آقای مشیری

-

3

شناخت بدن

خانم موحد نژاد

-

4

اصول کلی تغذیه

خانم موحد نژاد

-

5

تربیت بدنی

خانم پورعابد

-

6

نظام ارائه خدمات بهداشتی

-

آقای بلاغی

7

شناسایی جمعیتی وزیست محیطی روستا (1)

آقای مشیری

-

8

شیوه های آموزش بهداشت

آقای خرمدل

-

9

سلامت مادران (1)

خانم موحد نژاد

-

10

تنظیم خانواده وجمعیت (1)

-

خانم برنده نژاد

11

بیماریهای واگیر (1)

آقای خرمدل

-

12

ایمن سازی وبیماریهای قابل پیشگیری باواکسن (1)

آقای خرمدل

-

13

مراقبت اطفال (1)

خانم پورعابد

-

14

بهداشت محیط (1)

آقای مشیری

-

15

درمانهای ساده علامتی ودارونامه (1)

خانم موحد نژاد

-

16

کمکهای اولیه (1)

خانم پورعابد

-

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ