چک لیست کار آموزی درس کمکهای اولیه پایه (2)
 
نام و نام خانوادگی دانش آموز                                         پایه                                                 
 
ردیف
موضوع
بازدید اول
بلزدید دوم
خوب
متوسط
ضعیف
خوب
متوسط
ضعیف
1
آیا دانش آموز راههای ورود سم به بدن را میشناسد؟
 
 
 
 
 
 
 
 
2
اقدامات لازم در مسمومیتها را میداند؟
 
 
 
 
 
 
 
 
3
علئم مار گزیدگی را به طور کامل تعریف می کند؟
 
 
 
 
 
 
 
 
4
اقدام لازم در فرد مار گزیده را میداند؟
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
آیا بهورز طبقه بندی سوختگی را میداند؟
 
 
 
 
 
 
6
آیا اقدامات لازم در مورد سوختگی های درجه 1،2،3 را میداند؟
 
 
 
 
 
 
 
 
7
اقدام لازم در مورد سوختگی با مواد شیمیایی را مداند؟
 
 
 
 
 
 
 
 
8
خفگی و علت آن را توضیح دهد؟
 
 
 
 
 
 
 
 
9
اقدام لازم در مورد شی خارجی در حلق چیست؟(در فرد بزگسال)
 
 
 
 
 
 
 
 
10
اقدام لازم در مورد شی خارجی در گلوی کودک چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
11
اقدام لازم در هنگام برخورد با یک فرد برق گرفته چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
12
اقدام لازم درهنگام برخورد با فرد گرمازده چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
13
اقدام لازم در هنگام برخورد با فرد سرما زده چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
14
علائم سرمازدگی را شرح دهد؟
 
 
 
 
 
 
 
 
15
در مواجهه با فرد دچار حیوان گزیدگی اقدام لازم چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
16
بلا را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد؟
 
 
 
 
 
 
 
 
17
اقدامات لازم قبل از بروز بلایا را شرح دهد؟
 
 
 
 
 
 
 
 
18
توصیه های لازم به مردم هنگام وقوع بلایا را شرح دهد؟
 
 
 
 
 
 
 
 
19
نکات لازم هنگام پخش گاز را بدند؟
 
 
 
 
 
 
 
 
20
اقدامات لازم بعد از وقوع بلایا را شرح دهد/؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ