دانشگاه علوم پزشکی فارس معاونت بهداشتی
 
 
شناسنامه مرکز آموزش بهورزی شهرستان داراب سال: 1390
 
                  
                   تقویم زمانی دوره آموزشی دانش آموزان بهورزی مشغول به تحصیل
 
 
 
 
دوره
 
تاریخ شروع دوره
تعداد دانش آموز
پایه اول
پایه دوم
تاریخ فارغ التحصیلی
 زن
مرد
شروع
پایان
شروع
پایان
سیزدهم
 
 
 
 
 
13/7/89
5
6
13/7/89
7/7/90
9/7/90
 
 
 
 
 
                                           وضعیت گسترش
 
 
عنوان
 
طبق طرح
موجود
کسری
خانه بهداشت
 
 
            75 
70
5
بهورز زن
 
 
85
 
 
77
    5نفردرحال تحصیل
بااحتساب دوکاردان بهورزبخش خصوصی
8
بهورزمرد
 
 
 
38
15
5 نفر در حال تحصیل
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       * بهورزان مراکزشهری جنت شهر(3بهورز زن)،فدامی (3بهورز زن)ودوبرجی(2بهورز زن ویک بهورزمرد) محاسبه نشده است
 
 
                                 وضعیت ساختمان و تجهیزات مرکز آموزش بهورزی:
شهرستان داراب
 
       الف)ساختمان:
 
 
    ضمیمه مرکز:بلی( )خیر(* )                                               ساختمان دولتی:بلی( *) خیر( )
 
    تعداد اتاق مدیر و مربیان:  2        تعداد کلاس: 1
 
    دارای اتاق تکثیر:بلی( ) خیر(* )
    دارای خانه بهداشت نمونه:بلی(* ) خیر( )                              دارای اتاق پراتیک:بلی( ) خیر(* )
    دارای نماز خانه:بلی(* ) خیر( )                                          دارای کتابخانه:بلی( ) خیر(* )
    دارای آشپز خانه:بلی(* ) خیر( )                                          دارای سلف سرویس:بلی( ) خیر(* )
    دارای اتاق ناظمه:بلی(* )خیر( ) 
 
                                        
تعداد سرویس بهداشت کارکنان:.........                                تعداد اتاق خواب دانش آموزان زن: 2
    تعداد اتاق دانش آموزان مرد:.........                                   تعداد سرویس بهداشتی دانش آموزان زن:3
    تعداد سرویس بهداشتی دانش آموزان مرد:...1......                    تعداد حمام برای دانش آموزان زن: 1
    تعداد حمام برای دانش آموزان مرد:........
 
 
       ب)تجهیزات:
 
 - تعداد و نوع وسیله خنک کننده: 3 دستگاه کولر آبی و 5 دستگاه کولر گازی
 - تعداد و نوع وسیله گرم کننده: 7 دستگاه بخاری گازی
 - تعداد و نوع وسیله نقلیه: 1-    پژو405   
 
 - وجود کامپیوتر در مرکز: بلی(* ) خیر( )                            - وجود پرینتر در مرکز:بلی(* ) خیر( )
 - وجود اورهد در مرکز: بلی(* ) خیر( )                              - وجود دستگاه فتوکپی در مرکز: بلی(* ) خیر( )
 
 
جدول اطلاعات تعداد دانش آموزان بهورزی پزیرش شده . اخراجی . انصرافی و فارغ التحصیل شده
بر حسب دوره از شروع فعالیت مرکز
 
دوره
 
 
سال پذیرش
طول دوره آموزش
تعداد دانش آموز پذیرش شده
تعداد دانش آموز فارغ التحصیل شده
تعداد دانش آموز اخراجی
تعداد دانش آموز انصرافی
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
اول
68
2سال
22
-
21
-
-
-
1
-
دوم
70
2سال
13
-
13
-
-
-
-
-
سوم
71
2سال
24
-
24
-
3
-
-
-
چهارم
71
2سال
18
-
15
-
-
-
-
-
پنجم
74
2سال
13
-
13
-
-
-
-
-
ششم
77
2سال
4
-
4
-
-
-
-
-
هفتم
80
18ماه
5
-
5
-
-
-
-
-
هشتم
81
18ماه
7
-
6
-
-
-
1
-
نهم
83
18ماه
8
-
8
-
-
-
-
-
دهم
84
18ماه
5
3
5
3
-
-
-
-
یازدهم
85
18ماه
7
-
7
-
-
-
-
-
دوازدهم
87
18ماه
10
-
10
-
-
-
-
-
سیزدهم
89
24ماه
5
6
درحال تحصیل
چهاردهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پانزدهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی
 
واحد
 
تعداد
نام واحد
خانه بهداشت آموزشی
3
       تنگ کتویه-ماریان –شهرک ثار ا..
خانه بهداشت دانش آموزی
11
          سهل اباد (استهبان ، تیزاب ،اعراب چگینی،قلعه بیابان،رستاق،قلعه نو فورگ،جونان،دولت آباد،نصروان،مرزواعراب عبدلی (داراب)
مرکز روستایی
1
شهرک ثار ا..
مرکز شهری
3
          امام حسن مجتبی(ع)-شماره 2 وشماره 4
زایشگاه-تسهیلات زایمانی
1
بیمارستان (زایشگاه)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات کادر آموزشی مرکز آموزش بهورزی
 
 
 
 
 
   ردیف
 
نام و نام خانوادگی
 
عنوان شغل
 
سوابق خدمتی(سال)
مربی
طی دوره مربیگری و آزمون کتب مهارت اموزی
ثابت
پاره وقت
1
جمیله پورعابد
مدیر
11سال
*
 
*
2
غلامحسین مشیری
مربی بهداشت محیط
29 سال
*
 
*
3
حیدر خرمدل
مربی واگیر و غیر واگیر
23سال
*
 
*
4
لیلا موحد نژاد
مربی مادران باردار
15 سال
*
 
*
5
مریم صالحی
مربی
13سال
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعات بازدید کنندگان از مراکز آموزش بهورزی:
 
 
نام بازدیدکننده
 
 
عنوان شغلی
تاریخ بازدید
ملاحظات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ