پمفلت های تهیه شده توسط پرسنل شبکه و مرکز بهداشت شهرستان داراب


پمفلت بهداشت کشاورزان :

گروه هدف :کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزیپمفلت خطرات ناشی از جوشکاری :

گروه هدف :شاغلین بخش صنعت ، جوشکارن ،درب و پنجره سازان و ...
پمفلت خطرات ناشی از سم گرانستار :

گروه هدف :کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزیپمفلت خطرات ناشی از سم فن پروپاترین :

گروه هدف :کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزیپمفلت خطرات ناشی از سم اندوسولفان :

گروه هدف :کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزی
پمفلت خطرات ناشی از سم فاکورات :

گروه هدف :کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزی
 
پمفلت خطرات ناشی از سم دمتون :

گروه هدف :کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزیپمفلت خطرات ناشی از سم دیکرووس :
گروه هدف :کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزیپمفلت دیفتری :

گروه هدف :عموم جامعه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ